Cura Wax

Curawax – koštani vosak  je neresorptivni vosak za hemostazu sačinjen od mešavine pčelinjeg voska i izopropila  palmitata.

Curawax se koristi za kontrolu krvarenja iz koštanih površina delujući kao fizički tampon koštanih kanala radi postizanja lokalne hemostaze koštanih struktura.

Upotrebljava  se u torakalnoj hirirgiji, neurohirurgiji, ortopediji i traumatologiji, stomatološkoj, oralnoj i maksiofacijalnoj hirirgiji.

Medika 2021

Eumed svake godine učestvuje na najvećem evropskom sajmu medicine Medika koji se održava u Dizelforfu ...

Kimes 2021

Eumed svake godine učestvuje na najvećem i najprestižnijem južnokorejskom sajmu medicine KIMES. Ovaj događaj okuplja ...

Medjunarodni skup Dedinje 2020

Preduzeće Eumed d.o.o. je sa velikim zadovoljstvom učestvovalo kao srebrni sponzor na medjunarodnom skupu Dedinje ...