Curacel (ORC) – Oksidisano regenerisana celuloza

Oksidisano regenerisana celuloza je sačinjena od materijala koji je napravljen od vlakana koja su jedinstvena po svom hemijskom sastavu (alfa građe veštačke svile), što znači da je njegova oksidacija, koja čini vlakna resorptivnim za ljudsko tkivo, bolje kontrolisana. Ovakav jedinstveni proces tj. oksidacija rezultira minimalnim promenama u stabilnosti i resorpciji materijala u odnosu na oksidisanu celulozu proizvedenu od pamučnih vlakana.

Saznaj više