Curaspon - želatinasti sunđer

Koristi se u praktično svim hiruškim procedurama kod obilnijih krvarenja radi postizanja hemostaze efektom tamponade kada su druge konvencionalne metode neefikasne ili nepraktične. Dobija se preradom svinjske kože.