Curawax – koštani vosak

Curawax – koštani vosak  je neresorptivni vosak za hemostazu sačinjen od mešavine pčelinjeg voska i izopropila  palmitata.

Curawax se koristi za kontrolu krvarenja iz koštanih površina delujući kao fizički tampon koštanih kanala radi postizanja lokalne hemostaze koštanih struktura.

Upotrebljava  se u torakalnoj hirirgiji, neurohirurgiji, ortopediji i traumatologiji, stomatološkoj, oralnoj i maksiofacijalnoj hirirgiji.

Saznaj više
Keep up the excellent work. Thank you so much for your help. This is simply unbelievable!

Michale John

Co-Founder, InfoLabs

Medika 2021

Eumed svake godine učestvuje na najvećem evropskom sajmu medicine Medika koji se održava u Dizelforfu ...

Kimes 2021

Eumed svake godine učestvuje na najvećem i najprestižnijem južnokorejskom sajmu medicine KIMES. Ovaj događaj okuplja ...

Medjunarodni skup Dedinje 2020

Preduzeće Eumed d.o.o. je sa velikim zadovoljstvom učestvovalo kao srebrni sponzor na medjunarodnom skupu Dedinje ...

GMES Južna Koreja 2017

Eumed u partnerstvu sa KOTRA Srbija učestvuje na KIMES, 14-17 septembra 2017, vodećem Južnokorejskom sajmu ...