NE’X Glue  je  hirurški lepak, dvokomponentni proizvod koji se sastoji od goveđeg serumskog albumina i glutaraldehida.

Namenjen je za vezivanje, zaptivanje i/ili jačanje mekog tkiva. Može da se primeni kao dodatak medicinskim spajalicama, šavovima, elektrokauterizaciji ili flasterima, kao i samostalno za zaptivanje ili ojačavanje parenhimskih organa u slučajevima kada su druge standardne metode nepraktične ili neefikasne.  Meka tkiva u kojima je NE’X Glue efikasan su vaskularna, srčana, plućna, duralna, ezofagealna, gastrična, crevna, kolorektalna, pankreasna, slezina, žučna, hepatična i genitourinarna.

Sistem za isporuku se sastoji od napunjenog šprica, klipa i vrhova aplikatora. Vrhovi za aplikator se isporučuju u setovima zajedno sa hirurškim lepkom zapremine  2 ml, 5 ml ili 10 ml i takođe su dostupni zasebno.

Polimerizacija počinje odmah nakon nanošenja i konačna čvrstoća se postiže nakon 2 minuta. NE’X Glue   može da podnese pritisak veći od 400mmHg.

Medika 2021

Eumed svake godine učestvuje na najvećem evropskom sajmu medicine Medika koji se održava u Dizelforfu ...

Kimes 2021

Eumed svake godine učestvuje na najvećem i najprestižnijem južnokorejskom sajmu medicine KIMES. Ovaj događaj okuplja ...

Medjunarodni skup Dedinje 2020

Preduzeće Eumed d.o.o. je sa velikim zadovoljstvom učestvovalo kao srebrni sponzor na medjunarodnom skupu Dedinje ...