CuraSpon je sterilni apsorbujući želatinski sunđer sa hemostatskim efektom pogodan za kontrolu krvarenja.

Koristi se u praktično svim hiruškim procedurama kod obilnijih krvarenja radi postizanja hemostaze efektom tamponade kada su druge konvencionalne metode neefikasne ili nepraktične. Proizvodi se od pažljivo odabranog sirovog farmaceutskom želatina koji se dobija preradom iz svinjske kože. Nakon sušenja želatinaste pene dobija se sundjer koji se potom seče na odgovarajuće dimenzije i potom se pakuje a zatim steriliše gama zracima.

Kada se aplikuje na koži potpuno se pretvori u tečno stanje za 3-5 dana a kada se implantira u organizmu resorbuje se za otprilike 3-4 nedelje. Svi izveštaji vezani za upotrebu proizvoda su pokazali da nije bilo nikakvih deformacija proizvoda i nema nikakvih žalbi koje se odnose na kontaminaciju proizvoda.

Želatinski sunđer ima poroznu strukturu koja aktivira tromobocite u trenutku kada dođu u kontakt sa matricom sunđera. To izaziva trombocite da oslobode niz supstanci koje pomažu njihvu agregaciju, a njihove površine menjaju karakter tako da mogu da deluju kao katalizator za formiranje fibrina.
Aplikuje se suv ili navlažen, sterilnim fiziološkim rastvorom, ali se mora iscediti pre upotrebe.

Upotrebljava se tako što se pritisne na mesto krvarenja, potrebno ga je pridržati kratko vreme dok ne prestane krvaranje.

Preporučljivo je ukloniti višak materijala iz operativnog polja nakon postizanja hemostaze.

Apsorbuje do 50 puta težine od sopstvene i lako se lepi na mesto krvarenja, nema alergijskih reakcija, ne lepi se za instrumente. (ne steriliše se)

Scroll to Top