NE’X Glue  je  hirurški lepak, dvokomponentni proizvod koji se sastoji od goveđeg serumskog albumina i glutaraldehida.

Namenjen je za vezivanje, zaptivanje i/ili jačanje mekog tkiva. Može da se primeni kao dodatak medicinskim spajalicama, šavovima, elektrokauterizaciji ili flasterima, kao i samostalno za zaptivanje ili ojačavanje parenhimskih organa u slučajevima kada su druge standardne metode nepraktične ili neefikasne.  Meka tkiva u kojima je NE’X Glue efikasan su vaskularna, srčana, plućna, duralna, ezofagealna, gastrična, crevna, kolorektalna, pankreasna, slezina, žučna, hepatična i genitourinarna.

Sistem za isporuku se sastoji od napunjenog šprica, klipa i vrhova aplikatora.

Vrhovi za aplikator se isporučuju u setovima zajedno sa hirurškim lepkom zapremine  2 ml, 5 ml ili 10 ml i takođe su dostupni zasebno.

Polimerizacija počinje odmah nakon nanošenja i konačna čvrstoća se postiže nakon 2 minuta.

NE’X Glue   može da podnese pritisak veći od 400mmHg.

Scroll to Top