V  klipsevi za ligiranje su implantabilna medicinska sredstva chevron oblika. Namenjena su obeležavanju, odnosno ligaciji bilo koje strukture tkiva ili krvnih sudova. Imaju unutrašnje nazubljenje (omogućava pravilan stisak na tkivo). Proizvod se nudi u 6 različitih veličina – XS, S, SM, M, ML i L. Klipsevi se mogu koristiti na magnetnoj rezonanci jačine do 3T. Proizvod je jednokratan, sterilisan sa EO.

Aplikatori su instrumenti za višekratnu upotrebu pomoću kojih se klips aplikuje. Postoje aplikatori za otvorenu hirurgiju i za endoskopsku hirurgiju. Napravljeni su od najkvalitetnijeg  hirurškog čelika. Prstenovi na držačima aplikatora  su označeni u boji u skladu sa bojom ketridža.

Dostupne veličine

Micro

Small

Small-Medium

Medium

Medium-Large

Large

Scroll to Top