4SEAL hemostatski prašak je sterilno, hemostatsko medicinsko sredstvo koje se sastoji od apsorbujućih modifikovanih polimera i aplikatora za prašak. Apsorbujući modifikovani polimeri su biokompatibilni, hidrofilni, nepirogeni i izvedeni su iz prečišćenog biljnog skroba. Indikovan je za upotrebu u hirurškim zahvatima ili kod povreda kao pomoćni hemostatik kada je kontrola krvarenja iz kapilarnih, venskih ili arteriolarnih sudova pritiskom, ligaturom i drugim konvencionalnim sredstvima neefikasna ili neizvodljiva.

Za prevenciju adhezije, 4SEAL hemostatski prašak je indikovan kada treba sprečiti formiranje postoperativne adhezije nakon hirurških intervencija u šupljinama prekrivenim mezotelijumom. 4SEAL hemostatski prašak ne sadrži materijale životinjskog ili ljudskog porekla i resorbuje se u telu za nekoliko dana. Dostupan je u pakovanju od 1g, 3g i 5g.

Scroll to Top