CuraTamp – oksidisano resorptivna celuloza se dobija procesom oksidacije alfa građe pamuka, karakteriše je
stabilna hemijska kompozicija što rezultira veoma malim promenama u stabilnosti i resorpciji materijala (izgleda deblje i vatasto u odnosu na CuraCel).
Isti način otvaranja i postizanja hemostaze kao kod CuraCela.
CuraTamp je pogodan za upotrebu u opštoj hirurgiji i digestivnoj hirurgiji, neurologiji (posebno u operacijama mozga i kičmene moždine), kardio-vaskularnoj, plastičnoj hirurgiji, ginekologiji, urologiji, stomatologiji, traumatologiji i svim drugim granama hirurgije. Posebno je pogodan za primenu u laparaskopskoj abdominalnoj hirurgiji, a takodje se može primeniti kod šupljina nakon ekscizije tumora kao i u zubnoj praksi.

Prilikom upotrebe se lako pozicionira tj. namešta (nabere ili smota) i ušiva, ne lepi se za instrumente i rukavice i ne cepka se. Curatamp se ne može resorbovati u organizmu ako nije nakvašen krvlju tako da je nakon obezbedjivanja hemostaze uvek preporučljivo ukloniti višak materijala.
Ako se ne iskoristi jednom, jednom tako otvoren proizvod se ne može ponovo sterilisati.

Scroll to Top